• Flexwerken na de WWZ

    Focus op de kansen

    6 oktober 2015, Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht

Flexwerken na de WWZ

Focus op de kansen

6 oktober 2015, Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht

 
 
9.00   Ontvangst
     
9.30   Welkom en opening door dagvoorzitter Donatello Piras
   

Donatello Piras, Professioneel presentator en dagvoorzitter

     
9.40   Keynote: Flexibele organisaties bestaan wel, flexibele mensen niet
   

Vanuit werkgeversorganisaties wordt de groei van flexibele contracten gezien als een van de mooiste ontwikkelingen in Nederland. Ook vele bedrijven zien de flexmarkt als een mogelijke oplossing om tegen lagere kosten te produceren. En de roep om nog meer flexwerkers wordt als maar groter. Vanuit de vakbonden wordt hier zorgelijk naar gekeken en zwaar ingezet op verbetering van de primaire arbeidsvoorwaarden van met name vaste medewerkers en in mindere mate flexwerkers. 
Zijn organisaties die een groot percentage flexwerkers hebben nu echt flexibeler en wendbaarder dan organisaties met een vaste bezetting? Of zijn ze alleen maar goedkoper. Talent is de belangrijkste factor voor innovatie en concurrentievermogen van een land. Talent is vaak niet wendbaarheid, maar eist juist kennisverdieping en verbreding. Talent moet je juist weten te ontsluiten in platte en flexibele organisaties zoals Google dat doet. Kortom, staar je niet blind op de korte termijn effecten van nog meer flexwerkers, maar verdiep talent en werk aan duurzame wendbare organisaties. 

 

 

Prof.dr. Henk W. Volberda, bedrijfskundige en hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid, Erasmus Universiteit

     
10.10   Mogelijkheid tot stellen van vragen
     
10.20   De rol van de HR professional in de organisatie van de toekomst?
   

In de organisatie van de toekomst heeft de HR professional steeds meer te maken met arbeidskrachten die op basis van een flexibele relatie met en voor hem werken. Wat betekent dat voor de afdeling HR en de aansturing door de lijnmanager en wat is daarin nieuw? Wat zijn de belangrijkste trends voor het leidinggeven en managen van flexibele medewerkers en hoe gaat u hier als HR professional mee om. 

 

Karin Manuel, Lector HRM en directeur Manuel Management Consulting en Training

     
11.00  

Pauze

     
11.20   Gevolgen Wet Werk en Zekerheid voor flexibele arbeidskrachten
   

Tijdens deze lezing kijken we naar de verschillende juridische aspecten van flexibele arbeidskrachten. Wat zijn de gevolgen van de Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies voor flexibele arbeidskrachten? Hoe gaat u hier als HR manager mee om en waar moet u rekening mee houden? Leer alles over flexibele contractsvormen zoals, oproepcontracten, uitzendovereenkomsten, payrollovereenkomsten, detachering en contracting. Krijg tips en tricks en leer van actuele jurisprudentie.

Daphne van Zelst, Advocaat Holland van Gijzen

     
12.00   Plenair gesprek o.l.v. de dagvoorzitter
   

De sprekers en de zaal gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van flexwerken. Uw actieve bijdrage wordt verwacht! Stellingen die o.a. besproken worden:

  • Flexwerk, een toekomst vol kansen?
  • Een flexkracht heeft juist méér dan vaste medewerkers recht op opleiding en ontwikkeling Zonder goed opgeleide flexwerkers kunnen werkgevers niet adequaat reageren op marktontwikkelingen
  • Zonder flexibel werken kun je jezelf geen aantrekkelijke werkgever meer noemen

Breng ook uw eigen stellingen in!

     
12.45  

Lunch

     
13.45   Workshopronde 1
   

Maak uw keuze uit één van de workshops:

 

   1.1 Praktische handvatten om als HR in de lead te zijn bij externe inhuur

   1.2 Verdiepingssessie: De gevolgen van de WWZ voor de 'flexibele schil' 

     
14.45   Pauze
     
15.00   Workshopronde 2
   

Maak uw keuze uit één van de workshops:

 

   2.1 De ultieme flexorganisatie

   2.2 Corporate Recruitment: Werven voor de toekomst

   2.3 Flexkrachten, meer dan de prijs alleen

     
16.00   Netwerkborrel
     
     

Prijsinformatie

Het is niet meer mogelijk in te schrijven voor dit evenement. Klik op de link hieronder voor een overzicht alle komende evenementen.

Evenementen

Onderdeel van