• Flexwerken na de WWZ

    Focus op de kansen

    6 oktober 2015, Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht

Flexwerken na de WWZ

Focus op de kansen

6 oktober 2015, Media Plaza, Jaarbeurs Utrecht

 
Prof.dr. Henk W. Volberda
 

Dhr Volberda is hoogleraar Strategisch Management & Ondernemingsbeleid en Director Knowledge Transfer aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. In Management Team werd hij genoemd als één van de belangrijkste Nederlandse internationale managementgoeroes. Volberda is directeur van het Erasmus Strategic Renewal Centre, Coordinator van het Strategy Research Program van het Erasmus Research Institute of Management (ERIM) en Scientific Director van het top instituut INSCOPE: Research for Innovation. In 1998 verscheen van zijn hand het boek ‘Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive’ gepubliceerd door Oxford University Press en reeds in verschillende talen gepubliceerd. 

 

Donatello Piras    
 
 

Donatello Piras is een veelgevraagd en succesvol presentator, dagvoorzitter en overtuigexpert met jarenlange ervaring in binnen-en buitenland. Hij studeerde Communicatie in Rotterdam en liep stage bij CDA spindoctor Jack de Vries in de Tweede Kamer. Daarna werkte hij bij KLM en INHOLLAND als communicatieadviseur en woordvoerder. Hij staat vrijwel dagelijks op het podium als presentator en debatleider. Zijn aanpak is to the point met maximale aandacht voor de zaal en inhoud maar wel in een goede sfeer!

 

Dr. mr. K.A.H. Manuel
 
 

Karin Manuel heeft vanaf 1999 verschillende rollen vervuld op het terrein van HRM bij diverse organisaties in de non-profitsector. Zij is in 2013 gepromoveerd op het organiseren en managen van succes in de muziek business. Momenteel is zij lector HRM bij het NCOI en heeft zij een eigen adviespraktijk, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en Strategisch HRM.

 

Prof dr. Ton Wilthagen
 

Ton Wilthagen is hoogleraar institutionele-juridische aspecten van de arbeidsmarkt in nationaal en internationaal perspectief, en directeur van ReflecT, onderzoeksinstituut van Tilburg University. Momenteel is hij tevens voorzitter van de vakgroep Sociaal recht en sociale politiek in Tilburg en gasthoogleraar aan de KU Leuven.
Wilthagen heeft het begrip “flexicurity” ontwikkeld en staat in Europa bekend als “Mr. Flexicurity”. Hij adviseert de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa en andere internationale en nationale organisaties over dit onderwerp en over toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid in het algemeen. In zijn onderzoek richt hij zich op de toekomstbestendigheid van de arbeidsmarkt. 

 

Daphne van Zelst
 

Daphne van Zelst is advocaat bij HVG Advocaten en Notarissen. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en adviseert voornamelijk werkgevers. De ontwikkelingen van de arbeidsrechtpraktijk ten gevolge van de Wet werk en zekerheid en de Wet aanpak schijnconstructies volgt zij op de voet. Daphne begeleidt regelmatig klanten bij reorganisaties en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Zij is een door de wol geverfde onderhandelaar die denkt in uitdagingen en oplossingen. Zij verzorgt regelmatig presentaties en geeft  trainingen aan ondernemingsraden.

 

Niels Huismans    
 

Niels Huismans is als consultant bij FastFlex verantwoordelijk voor Business Development. FastFlex is een onafhankelijke sourcing partner op het gebied van resourcemanagement. FastFlex draagt zorg voor de volledige keten van inhuur. Niels richt zich vanuit zijn marktexpertise op het creëren van meerwaarde voor huidige en nieuwe klanten. Daarnaast is hij actief blogger en heeft een passie voor sport, film, reizen en culinaire uitspattingen. 

 

Rob de Laat    
 

Rob de Laat (1966) is expert in het organiseren van flexibele arbeid. Rob is Directeur van Staffing Management Services, voorzitter van de Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) en mede auteur van het boek 'Professioneel Inhuren van Flexibele Arbeid’. Sinds 1989 verbaast hij zich over het gebrek aan regie op inhuur. 

 

Marieke Oldewarris
 

Marieke Oldewarris heeft na een opleiding fysiotherapie en bedrijfskundig management, diverse managementfuncties binnen de zorg vervuld. Zij is in verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg werkzaam geweest (ziekenhuis, thuiszorg, verpleeg-en verzorgingshuizen). De afgelopen vier jaar heeft zij zich gespecialiseerd in het organiseren van een flexibele schil rondom kleinschalige teams. Zo’n 80% van de zorgvraag wordt geleverd vanuit kleinschalige teams. De overige 20% vanuit de flexibele schil. Binnen VariantZorg zijn momenteel 675 medewerkers werkzaam in deze flexibele schil. Door deze structurele flexibilisering is Vierstroom beter in staat om in te spelen op de veranderende zorgvraag. Daarnaast heeft VariantZorg met deze vorm van werken een grote aantrekkingskracht tot de arbeidsmarkt. Medewerkers hebben bij Variant meer regie op hun werktijden en kunnen zo hun werkzaamheden beter afstemmen op hun privésituatie.

 

Jacobien Frederix-Gianotten
 

Jacobien Frederix-Gianotten is werkzaam bij Capra Advocaten, vestiging ’s-Gravenhage. Zij is gespecialiseerd in het arbeids- en ambtenarenrecht en staat met name werkgevers bij. Daarnaast verzorgt zij met regelmaat cursussen (zoals de cursus WIA, de cursus CAO-recht en de cursus WWZ). Jacobien Frederix is ook lid van de geschillencommissie van een werkleerbedrijf voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en de bezwarencommissie van een veiligheidsregio.

 

Roeland van Laer
 

Roeland is werkzaam geweest in diverse HRM functies en branches zoals gezondheidzorg, industrie, commerciële arbeidsbemiddeling en bank/verzekeren.
Hij is momenteel werkzaam als Manager Loopbaancentrum bij Alliander. Deze afdeling bestaat uit vier subafdelingen namelijk Recruitment, Inhuur, Loopbaanadvies & Begeleiding (Employability) en Reïntegratieadvies & begeleiding. De komende jaren staat Alliander voor de uitdaging om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden.

 

Piet Meij    
  Piet Meij is Hoofd Sociaal Economische Zaken bij de NBBU, brancheorganisatie voor intermediaire dienstverleners. Hij is initiator van het project Duurzame inzetbaarheid, een project waarbij 25 intermediairs een traject in zijn gegaan om de banden met hun flexkrachten te ontwikkelen.

 

 

 

Prijsinformatie

Het is niet meer mogelijk in te schrijven voor dit evenement. Klik op de link hieronder voor een overzicht alle komende evenementen.

Evenementen

Onderdeel van